Zerbitzu honek ziurtagiria baieztatzen uzten du, sartuz Segurtasuneko Egiaztagiriaren Kodea (SKE) Zure menpean dagoen dokumentua, Administrazioak duen Benekotasuna dela aldatu ezta manipulatu , eta legearen balio guztia , eta Balio legala du

Segurtasuneko Egiaztagiriaren Kodea (Adibidea: GET/WPH/2008/1 H72lXeQG1F )

Enpresa: Adib.: GET
Esped. Mota: Adib.: WPH, WRT ...
Urtea: Adib.: 2008
Esp. Zk.: Adib.: 1
Balidazio-kodea: Adib.: H72lXeQG1F (Gehienez ere 10 karaktere)
Ordezkagiri Bilaketa