Zerbitzu honek ziurtagiria baieztatzen uzten du sartuz Segurtasuneko egiaztagiriaren kodea (SKE) Zure menpean dagoen dokumentua, Administrazioak duen Benekotasuna dela eta, beraz, ez dela aldatu ezta manipulatu , eta legearen balio guztia duela. Balio legala du

Segurtasuneko egiaztagiriaren kodea (Adibidea: GET/WPH/2008/1 H72lXeQG1F )

Enpresa: Adib.: GET
Esped. mota: Adib.: WPH, WRT ...
Urtea: Adib.: 2008
Esp. Zk.: Adib.: 1
Balidazio-kodea: Adib.: H72lXeQG1F ( Gehienez ere 10 karaktere )
Ordezkagiri Bilaketa