Fakturen kontsulta
Fakturaren informazioa lortzeko bete itzazu eskatzen diren datu guztiak.
Faktura erakunde hartzailearen datuak
Fakturaren erakunde hartzailea * (1)

Fakturaren erregistro zenbakia * (2)
Faktura igorlearen datuak
Igorlearen IFZ/IFK * (3)
Faktura zenbakia * (4)
Fakturaren zenbatekoa * (5)

Irudia freskatzea

Irudiaren letrak idatz itzazu * (6)

Orrialdearen laguntza
Informazio orokorra
Kontsulta ezazu bere fakturaren egoera

Izartxoarekin (*) markatutako alorrak nahitaezkoak dira
Berariazko informazioa
Laguntza espezifikoa erakusteko alor bakoitzaren eskuin aldean agertzen den zenbaki berdeari sakatu.